Privacy Verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met ERF-1, Mandjeswaardweg 6 8267AW Kampen

Doeleinden van gebruik

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ERF-1 in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. ERF-1 gebruikt uw persoonsgegevens voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties, relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en beleid, verzenden van digitale nieuwsbrief (Voor zover u zich hiervoor heeft aangemeld),v erzamelen van gegevens via onze website. Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen
te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: uw
naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, factuurgegevens, en andere gegevens die u over uzelf kunt verstrekken via onze site, uw IP-adres en webbrowsersoftware.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen in geen enkele vorm aan derden bekend worden gemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, mits het nodig is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

ERF-1 maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Emails

*service berichten: Dit zijn email die gaan over projecten waar je je voor hebt aangemeld zoals het Kamper Terp Kaas project.
*nieuwsbrieven: Indien je ons voorafgaande toestemming hebt verleend, houden wij je via onze nieuwsbrieven via het programma WordPress op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. Via dit programma kunnen we ook kijken hoeveel mensen de nieuwsbrief hebben geopend, op berichten hebben geklikt of naar onze website zijn gegaan.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. ERF-1 is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze site’s..

Inzage en bewaring

U mag ERF-1 vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ERF-1 verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via irene@erf1.nl Personen zijn nimmer verplicht om gegevens te verstrekken maar het kan dan zo zijn dat ERF-1 de betreffende gevraagde dienst niet kan leveren. ERF-1 bewaard uw gegevens zo lang als nodig is.

Klachten

U hebt het recht om klachten mbt privacy in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Geautomatiseerde besluitvorming

ERF-1 maakt hier geen gebruik van.

Aanpassingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.