Waar staan wij voor

ERF-1 staat voor boeren met smaak! De Familie Bruins produceert graag jouw voedsel met oog voor de weidevogels in de lucht, de koeien op het land en de wormen in de bodem. Boeren met hart voor natuur en dier betekent gezondere koeien, een gezond product en draagt bij aan een gezondere levensstijl. Puur natuur!

De famillie Bruins

Harry en Petra

Harry en Petra legden de basis voor verandering. Een mooie plek als ERF-1 daar mogen meer mensen van genieten! De vla is moeders specialiteit!

Klaas-jan en Mellanie

Klaas-jan is werktuig- bouwkundige. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Elke ochtend voor dag en dauw melkt hij de koeien op ERF-32. Klaas-Jan is getrouwd met Mellanie. Samen hebben ze twee zonen Thijs en Sven.

Roel en Irene

Irene’s achtergrond komt goed van pas op de boerderij; diëtisten praten graag over voeding! Haar man Roel is een echte vleesliefhebber en heeft op ERF-1 een nieuwe passie gevonden door de kringloop compleet te maken met ERF-1 Rundvlees! Roel en Irene zijn de ouders van Owen en Lauren.

Annet, Cobie en Teunie

Annet, Coby en Teunie zijn de drie onmisbare krachten. Stuk voor stuk van onschatbare waarde op en rond het ERF, bij de productie en aan de keukentafel. Zo bedacht Annet onze pepernotenvla (ieder jaar met Sinterklaas) en tekent Teunie voor de fraaie foto’s. Ze zijn familie. Zo voelt het!

De geschiedenis van ERF-1

De geschiedenis van ERF-1 begint in 1432 toen de Gemeente Kampen voor het eerst een stuk land in pacht uitgaf aan Klaas Mandemaker. Het eerste stuk verpachte grond kreeg de naam; ERF-1. Net als veel boerderijen op het Kampereiland werd de boerderij elk jaar opnieuw verpacht. Dit systeem zorgde echter voor verloedering van de bebouwing omdat men met het oog op een verhuizing niet meer investeerde. Daarom is men hier toen mee gestopt. Over de geschiedenis van de pachters van het Kampereiland is een boek geschreven. Bent u geïnteresseerd? Lees dan ‘Pachters van het Kampereiland’.

In 1987 hebben Harry en Petra, als derde generatie, de boerderij in pacht overgenomen van de ouders van Petra; Jan en Bertha de Groot. De familie de Groot kwam in … van de andere kant van het eiland met koeien en al over de bevroren Goot naar ERF-1. Tot 2010 werd er gangbaar geboerd. Tot Harry de omschakeling maakte naar biologisch boeren. De onvrede over de waardering van de melk en het werk als boer bleef. Totdat Petra in 2012 zelf vanillevla maakte en dochter Irene aan tafel schoof. In 2013 was de eigen verzuiveling een feit en vanaf 2015 werd er een kaasmakerij opgezet. Er kwamen weer consumenten op het erf die kwamen vertellen hoe lekker ze de melk wel niet vonden! Harry, uitgedaagd door de vraag; ‘Hoe zou jij boeren als er geen financiële of beleidsmatige belemmeringen waren’ werkte aan een nieuw concept: De Groenste Stal van Nederland. Een waterveilig onderkomen wat recht deed aan bodem, boer, burger en de koe! Dochter Irene voegde er nog een element aan toe: de verbinding van Agro en Food met Health. Met de intrede van de fosfaatrechten kwam het maatschappelijke breed ondersteunde project echter stil te liggen. Inmiddels was ook zoon Klaas-Jan toegetreden tot het bedrijf. Samen werd er gezocht naar een toekomst voor alle ontwikkelde bedrijfsactiviteiten.

Januari 2019 kwam het idee om de melkveehouderij te verplaatsen naar een tweede locatie op het Kampereiland: ERF-32. Op 22 oktober dát jaar werden de koeien in de ochtend voor het laatst op ERF-1 gemolken waarna de verhuizing van de melkkoeien een feit was.

Op ERF-1 staat het jongvee en de ‘droge koeien’ en hier vindt de melkverwerking plaats. Met de ERF-1 melkbus wordt de melk opgehaald van ERF-32.
Klaas-Jan en Mellanie zorgen op ERF-32 voor de melkkoeien en de kalfjes. Samen met vader Harry zet Klaas-Jan de lijnen uit.

Kieviten en grutto’s

Onze boerderij ligt in een door de overheid aangewezen gebied waar weidevogels de ruimte krijgen: een natuurlijke leefomgeving voor onder meer de kievit, grutto, wulp, tureluur, veldleeuwerik, scholekster, de graspieper en de gele kwikstaart. Met ons biologische melkveebedrijf helpen we graag het aantal weidevogels in stand te houden en te bevorderen.
Biologische landbouw betekent meer voedsel voor weidevogels. Het aantal insecten, vlinders en kevers is 1,6 tot 5 keer groter. Hoe dat komt? Wij strooien geen kunstmest waardoor het bodemleven toeneemt. Ook gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen tegen onkruid wat zorgt voor een rijkere vegetatie. We koesteren kruiden, bloemen en grassen. Ons land is dan ook vaak gekleurd met paardebloemen, pinksterbloemen, dotters, boterbloemen, bloeiende klaver en meer. Dankzij de bloemen zijn er op biologische landbouwgronden driemaal zoveel vlinders te vinden dan op gangbare landbouwgrond. De vlinders leggen eitjes, uit de eitjes komen rupsen. Wat weer geweldig voer is voor de vogels. Onze koeien eten op hun beurt de gezonde kruiden en grassen. Puur natuur!
Naast vlinders en weidevogels spot je rond en op ERF-1 onder meer fazanten, ooievaars, witte reigers, ezilveren reigers, buizerds, kraaien, ekster, steenmarters, vossen en muizen. Biodiversiteit alom.
We beseffen dat economie, ecologie en onze manier van leven soms haaks op elkaar staan. Wij denken dat het anders kan. Boeren met een kloppend hart voor mens en natuur. Meer weten over onze missie en onze manier van werken