Waar staan wij voor

ERF-1 staat voor boeren met smaak! De Familie Bruins produceert graag jouw voedsel met oog voor de weidevogels in de lucht, de koeien op het land en de wormen in de bodem. Boeren met hart voor natuur en dier betekent gezondere koeien, een gezond product en draagt bij aan een gezondere levensstijl. Puur natuur!

De famillie Bruins

Harry en Petra

Harry en Petra legden de basis voor verandering. Een mooie plek als ERF-1 daar mogen meer mensen van genieten! De vla is moeders specialiteit!

Klaas-jan en Mellanie

Klaas-jan is werktuigbouwkundige. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij stort zich nu alsnog op het ontrafelen van het boerenambacht. Elke ochtend voor dag en dauw melkt hij de koeien. Klaas-Jan is getrouwd met Mellanie. Samen hebben ze twee zonen Thijs en Sven.

Roel en Irene

Irene’s achtergrond komt goed van pas op de boerderij; diëtisten praten graag over voeding! Haar man Roel is een echte vleesliefhebber en heeft op ERF-1 een nieuwe passie gevonden door de kringloop compleet te maken met ERF-1 Rundvlees! Roel en Irene zijn de ouders van Owen en Lauren.

Annet, Coby en Teunie

Annet, Coby en Teunie zijn de drie onmisbare krachten. Stuk voor stuk van onschatbare waarde op en rond het ERF, bij de productie en aan de keukentafel. Zo bedacht Annet onze pepernotenvla (ieder jaar met Sinterklaas) en tekent Teunie voor de fraaie foto’s. Ze zijn familie. Zo voelt het!

De geschiedenis van ERF-1

De geschiedenis van ERF-1 begint in 1432 toen de Gemeente Kampen voor het eerst een stuk land in pacht uitgaf aan Klaas Mandemaker. Net als veel boerderijen op het Kampereiland werd de boerderij elk jaar opnieuw verpacht. Het betekende immers dat er weinig werd geinvesteerd in gebouwen met verloedering als gevolg. In 1987 hebben Harry en Petra de boerderij overgenomen van de ouders van Petra; Jan en Bertha de Groot. Broer en zus, Klaas-Jan en Irene, willen de boerderij een toekomst geven!

Pachters van het Kampereiland

Over de geschiedenis van de pachters van het Kampereiland is een boek geschreven. Bent u geïnteresseerd? Lees dan ‘Pachters van het Kampereiland’.

Kieviten en grutto’s

Onze boerderij ligt in een door de overheid aangewezen gebied waar weidevogels de ruimte krijgen: een natuurlijke leefomgeving voor onder meer de kievit, grutto, wulp, tureluur, veldleeuwerik, scholekster, de graspieper en de gele kwikstaart. Met ons biologische melkveebedrijf helpen we graag het aantal weidevogels in stand te houden en te bevorderen.

Kleurrijk biologisch leven

Biologische landbouw betekent meer voedsel voor weidevogels. Het aantal insecten, vlinders en kevers is 1,6 tot 5 keer groter. Hoe dat komt? Wij strooien geen kunstmest waardoor het bodemleven toeneemt. Ook gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen tegen onkruid wat zorgt voor een rijkere vegetatie. We koesteren kruiden, bloemen en grassen. Ons land is dan ook vaak gekleurd met paardebloemen, pinksterbloemen, dotters, boterbloemen, bloeiende klaver en meer. Dankzij de bloemen zijn er op biologische landbouwgronden driemaal zoveel vlinders te vinden dan op gangbare landbouwgrond. De vlinders leggen eitjes, uit de eitjes komen rupsen. Wat weer geweldig voer is voor de vogels. Onze koeien eten op hun beurt de gezonde kruiden en grassen. Puur natuur!
Naast vlinders en weidevogels spot je rond en op ERF-1 onder meer fazanten, ooievaars, witte reigers, ezilveren reigers, buizerds, kraaien, ekster, steenmarters, vossen en muizen. Biodiversiteit alom.
We beseffen dat economie, ecologie en onze manier van leven soms haaks op elkaar staan. Wij denken dat het anders kan. Boeren met een kloppend hart voor mens en natuur. Meer weten over onze missie en onze manier van werken