Onze geschiedenis

ERF-1 kent een rijke geschiedenis. Het Erf is al sinds 1432 in gebruik en geldt als het oudste boerenerf op Kampereiland. Het was Jan van Arkel, de Bisschop van Utrecht, die het eiland in 1363 aan de gemeente Kampen schonk in ruil voor de rechten van de stad in de nabijgelegen polder Mastenbroek. Kampen kreeg niet alleen de eilanden maar ook het recht van aanwas. Uitbreidingen van de eilanden op de voormalige Zuiderzee werden daardoor ook stadseigendom. Naast het Kampereiland omvatte de ruil de Mandjeswaard, de Pieper, de Melm. Buitendijks en de polders Broeken en Maten. Het totale bezit kreeg de naam ‘Kampereiland’.
De oudere boerderijen op het eiland zijn evenals ERF-1 gebouwd op terpen. Pure noodzaak daar het eiland voor de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 bij hoge waterstand regelmatig overstroomde. *
ERF-1 ligt in de Mandjeswaard, een polder ten noorden van de Kamperzeedijk, begrensd door het Ganzendiep, de Goot en het Zwarte Meer. Vroeger noemde men de polder ook wel Mandemakersland, vernoemd naar één van de pachters: Klaas Mandemaker.
De bodem is rijk en divers en leent zich uitstekend voor biologische landbouw.
Historisch boerderijonderzoeker Klaas Uilkema bezocht ERF-1 begin 1900, Lees hier zijn bevindingen.